Marknadsföring, reklambyrå
BHC Factors klarar flertalet uppdrag inom marknadsföring. Vi upprättar marknadsplaner och lägger upp kampanjer. Vi skapar grafiska profiler, utformar annonser och olika typer av informations- och säljmaterial.

Vi har hård- och mjukvara för illustration, bildbehandling och layout. Detta tillsammans med vår långa erfarenhet av textcopy och formgivning gör att vi klarar alla delar av produktionen fram till tryck. Vi har också kontinuerligt samarbete med professionella grafiker, illustratörer och fotografer för största möjliga flexibilitet och kreativitet.

Affärsutveckling
BHC Factors har stor erfarenhet av utveckling av mindre företag. Vi analyserar, upprättar kalkyler och ger förslag till förändringar i organisation, administration och produktion. Vi ger också kontinuerlig rådgivning i redovisnings- och skattefrågor, deltar i arbetet med delårs- och årsbokslut samt upprättar årsredovisningar.

Affärsplaner, bolagsbildningar och olika ägaravtal är andra vanligt förekommande ärenden. Ett brett nätverk av ekonomer, revisorer och advokater stöttar oss när det gäller ekonomi och olika juridiska frågor, exempelvis avtal. Bolagets kompetens inom marknadsföring är också en viktig del i arbetet med affärsutveckling.

Vi åtar oss både korta och längre uppdrag. Bolagets vd har exempelvis haft uppdrag som extern vd vid ett företags uppbyggnad och även som näringslivschef i Ånge kommun. Han har även haft uppdrag som projektledare, bland annat i några EU-projekt.

Fastighetsvärdering
BHC Factors vd Åke Wedin har 25 års erfarenhet av olika fastighetsfrågor. Speciellt gäller det värderingar av alla typer av fastigheter. Villor, fritidshus, flerbostadshus, affärs- och industrifastigheter. Undantaget är större jord- och skogsfastigheter.
Bolaget har tillgång till fastighetsuppgifter via Lantmäteriet och till försäljningsstatistik bland annat genom Villavärdet. Värderingar utförs åt banker, andra företag och privatpersoner. Åke Wedin är godkänd värderingsman hos flertalet av fastighetshypoteken i Sverige.
Klicka här för att skicka offertförfrågan!