Efter några år i Bräcke i Jämtland insåg jag det stora behovet kvalificerade konsultjänster på landsbygden. Därför startade jag 1987 BHC Factors AB. Ett nätverk bestående av en reklambyrå i Stockholm samt advokater och ekonomer stöttade med kunskap och råd. Bolaget har idag kontor i Fränsta och Bräcke.

BHC Factors arbetar inom affärsområdena marknadsföring, affärsutveckling och fastighetsvärdering. Marknaden är främst regionen mellan Sundsvall och Östersund. Tjänsterna spänner över ett brett område vilket är nödvändigt då marknadsunderlaget är begränsat. Genom välutvecklade nätverk och kontinuerlig utbildning kan vi ändå hålla kvalitet på våra tjänster.

Jag är civilingenjör och har dessutom läst företagsekonomi på högskola. Jag har arbetat med näringslivsutveckling och marknadsföring i Stockholm och före starten av BHC Factors några år med fastighets- och planeringsfrågor i Bräcke kommun. Fritiden ägnar jag främst åt tävling och träning med familjens sju grönlandshundar.

Åke Wedin
Verkställande direktör